Dotacje

WYMIEŃ PIEC SPRAWDŹ DOTACJE UDZIELAMY NIEZBĘDNEJ POMOCY W UZYSKANIU DOTACJI

DO KIEDY TRZEBA ZLIKWIDOWAĆ STARE KOTŁY WĘGLOWE?

– do 1 stycznia 2024 r. – kotły, które wyprodukowano pomiędzy 2007 a 2012 rokiem.

– do 1 stycznia 2026 r. – kotły, które wyprodukowano po 2012 roku i zostały włączone do eksploatacji przed 1 września 2017 r.

 Jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do  1 stycznia 2028 r. Piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza co do zasady nie mogą być używane od 1 stycznia 2023 r. ( Inne warunki dotyczące w/w miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń precyzuje uchwała antysmogowa & 5 oraz& 8 ust. 2 pkt 2 – https://powietrze.slaskie.pl/content/uchwala-sejmiku-nr-v3612017

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE Z MIASTA GLIWICE (KAŻDE MIASTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM PRZYZNAJE DOFINANSOWANIE WEDŁUG WŁASNYCH ZASAD).

– KTO MOŻE  SIĘ STARAĆ ? Inwestor na którego wystawione są faktury – osoba fizyczna, wspólnota i spółdzielnia mieszkaniowa, osoba prawna niedziałająca w celu osiągnięcia zysku ( z wyłączeniem jednostek sektora publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).

NA CO ? Na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej przy zmianie systemu z nieekologicznego na ekologiczny oraz na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak pompy ciepła, automatyczne kotły biomasowe, wodne kolektory słoneczne.

– ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

 do 6 tys. zł – przy zmianie ogrzewania na gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej:

do 12 tys. zł. – przy zmianie ogrzewania na: gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z termomodernizacją budynku (w terminie do 4 lat przed datą złożenia wniosku);

do 10 tys. zł. Przy zainstalowaniu pompy ciepła posiadającej znak jakości EHPA-Q lub znak jakości CEN Heat Pump Keymark;

do 4 tys. zł. – przy zainstalowaniu automatycznego kotła na biomasę (pellet drzewny), posiadającego certyfikat potwierdzający spełnienie klasy 5 normy przenoszącej normę EN 303-5;

do 4 tys. zł. – przy zainstalowaniu wodnych kolektorów słonecznych posiadających certyfikat Solar Keymark.

– KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Po wykonaniu zmiany systemu ogrzewania, najpóźniej do końca następnego roku po odbiorze inwestycji.  

DOTACJA Z WFOŚiGW – PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”.

– KTO MOŻE SIĘ STARAĆ? Osoba fizyczna, która jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą i o rocznym dochodzie do 100 tys. zł.

– NA CO? Na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację, w tym: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i wymianę na nowoczesne źródło ciepła, wraz z montażem instalacji c.o. i c.w.u.; zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; docieplenie; zakup i montaż odnawialnych źródeł energii.

– ILE MOŻNA ZYSKAĆ?

przy POZIOMIE PODSTAWOWYM – do 30 tys. zł. ( zależy od zakresu przedsięwzięcia);

przy POZIOMIE PODWYŻSZONYM – do 37 tys. zł. ( zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 2189 zł. w gospodarstwie jednoosobowym);

przy POZIOMOE NAJWYŻSZYM – do 69 tys. zł. . ( zależy od zakresu przedsięwzięcia i przy spełnieniu dodatkowego warunku: miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, do 1260 zł . w gospodarstwie jednoosobowym LUB posiadanie ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego).

– KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

– DODATKOWE INFORMACJE:

Infolinia programu „Czyste powietrze” w WFOŚiGW w Katowicach, tel. 32/ 603-22-52, czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl.

 Gliwicki punkt programu „Czyste powietrze” (UM w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21), tel. 32/238-55-82, czystepowietrze.gov.pl.

Zabrzański punkt konsultacyjny Tel. 32/274-32-61.